Besøksvenn / Turven

Mange menneske i Noreg saknar ein fortruleg ven. Einsemd kjenner ingen alder. Me i Time Frivilligsenter kafè og aktivitet søker deg som ynskjer å væra besøk, eller turven for nokon som er einsam.

Aldersgruppe: For alle

Kan du tenkja deg å vera besøksven?

Mange menneske i Noreg saknar ein fortruleg ven. Einsemd kjenner ingen alder. Me i Time Frivilligsenter kafè og aktivitet søker deg som ynskjer å væra besøk, eller turven for nokon som er einsam.

Besøksven er eit tilbod for menneske som av ulike grunnar  ynskjer meir kontakt med andre menneske. Dette bidreg til å gjera kvardagen lettare for ein som er einsam, eller treng nokon å snakka med.

Besøksvenen og den som får besøk bestemd saman kva dei skal gjera. Forslag til aktivitet kan væra å gå turar eller gjera andre sosiale aktivitetar - eller treffast berre for å prata. Den unektelege kaffikoppen med ein besøksven er ein verdi som vanskeleg lar seg beskrive eller måla.

For å væra frivillig treng du ingen spesielle kunnskapar eller eigenskapar. Du treng eigentleg berre å vera deg sjølv.

Me finn dei rette, som kan passa saman, og treng ein besøk eller turven, og som har tilnærma dei same interesser som deg. Me veit at personlege interesser, og kjemi er viktig for at begge skal få gleda av å tilbringar tid saman.

Om du har lyst til å væra besøksven eller turven, ta kontakt med Time Frivilligsenter kafè og aktivitet. 
 
 Kontaktperson, frivilligkoordinator: Anita Morales Stokdal
 Mail: anita.m.stokdal@time.kommune eller telefon/ sms: 904 77 858


Oppdatert 06.02.2023

2023 © Time frivilligsentral