"Få det gjort"

Har du lyst til å bidra inn i Småjobbsentralen i Time. Vi trenger små oppdrag. Alle har noe å gi, og alle trenger en hånd. Å bidra for andre skaper ny mening i livet.

Aldersgruppe: Fra 14 år

Småjobbsentralen for oss handler like mye om å skape generasjonstreff, som å gjøre enkle oppdrag. 


Trenger du hjelp eller kan du bidra til å gi ungdom småjobber i hjemmet ditt??
Gjennom å gi ungdom mulighet til små oppdrag i hjemmet ditt, er du med på å gi unge mulighet til å prøve seg i arbedslivet og gi dem arbeidserfaring gjennom tygge gode rammer. Dette styrker ungdommen til å kunne søke deltidsjobber eller sommerjobb.

Trenger du hjelp til rydding i garasje eller hagearbeid nå før vinteren?
Kanskje er det hjelp til handling, barnepass, hunde lufting eller husarbeid du trenger hjelp til??

Oppdragene vil bli utført av ungdom fra 14 år og oppover. Og du må betale etter følgende minimumsbetaling: 

- 14-15 år kroner      130,- pr time

- 16-17 år kroner      140,- pr time
- Over 18 år kroner   165,- pr time
Ut over disse satsene blir oppdragsgiver og arbeidstaker enige om avlønning. 

2023 © Time frivilligsentral