Lyttevenn (Avlyst)

En lyttevenn er en person, gjerne pensjonist, som kommer til skolen et par timer, én til to ganger i uken for å høre elevene lese. De kan gjerne følge opp med å spørre om innholdet i det som er lest, forklare vanskelige ord og snakke sammen om teksten.

Aldersgruppe: 16 til 100 år

I dag har vi lyttevenner på Lye, Bryne og Rosseland skule, men vi vil gjerne ha fleire. Ta kontakt med  leder på Time frivilligsentral dersom du er interessert: frivilligsentralen@time.kommune.no / 90477858

Vi trenger frivillige til å:

  • Lytte
  • Forklare vanskelige ord og sammenhenger i en tekst
  • Snakke sammen om en tekst
  • Spørre om innholdet i en tekst


Hvordan organiseres oppgavene?
Lesetreningen foregår i tilrettelagt miljø på skolene en til to timer pr. uke. Time frivilligsentral rekrutterer lyttevenner, men det er skolene som følger opp, gir opplæring og har tett dialog med lyttevennene.

Hvem ser vi etter?
Lyttevenner er gjerne pensjonister eller andre som finner det spennende og hyggelig å treffe barn i alderen 7 – 10 år og samarbeide om lesetrening. Det stilles ikke kvalifikasjonskrav til lyttevennene annet enn leseferdighet, evne til å lytte og være glad i barn samt en politiattest som man vil få hjelp til.

Mer informasjon: www.lyttevenn.no

2023 © Time frivilligsentral