Språkkafeen Språksprell

Hver torsdag møtes nordmenn og folk fra andre land for å snakke norsk sammen.

Aldersgruppe: For alle

Deltakere fra ulike land møtes og snakker norsk sammen hver torsdag  13.30-15.00 i lokalene til Bryne kompetansesenter. I møte mellom mennesker er språket sentralt. For innbyggere med annen kulturbakgrunn er det viktig å få snakke norsk også utenfor obligatorisk opplæring. 

Vil du være frivillig?
De fleste av oss liker å komme til andre land og oppleve andre kulturer og tradisjoner. Her har du denne muligheten på Bryne! Du får bli del av et spennende nettverk med folk fra ulike land og kulturer. Det eneste vi forventer av deg som frivillig er at du har lyst til å bli kjent med nye mennesker og at du snakker norsk. frå hausten 2021 er språksprell i samarbeid med Klepp FrivilligsentralKontakt

Postboks 38, 4349 BRYNE
4340 Bryne

Organisasjonsnummer
-

Sosiale media

2021 © Time frivilligsentral