Onsdag 31 Mai
Time Frivilligsenter, Røyrvika 10 Forming og handarbeid
Onsdagsdamene samlast rundt bordet med handarbeid i alle variantar, og godt drøs.

Her kan du ta med ditt private handarbebeid eller få hjelp hjå oss til å finne noko. Kvar onsdag frå kl.10. 

Til påske og jul har frivilligssenteret salsmesse der mellom anna produkta til onsdagsdamene blir selt.

 


2023 © Time frivilligsentral