Koronainfo på ulike språk
ትግርኛ
Tigrinja

Last ned


Bruk av ordinære helsetjenester (lydfil)


Korona, graviditet og amming (lydfil)


Smittestopp-appen kort forklart


Informasjon til risikogruppen


Gradvis gjenåpning av samfunnet


ቁሩብ፡ብዙሕ ወይስ ጠቕሊልካ ምርሓቕ?
Litt, mye eller helt avstand


ሓበሬታ ደቆም ኣብ መውዓሊ ሕጻናት ንዘለዉ ወለዲ
Informasjon til barnehageforeldre


ሓበሬታ ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘለዉ ወለዲ
Informasjon til foreldre i skolen


Film om koronasituasjonen, hjemmekarantene og isolasjon


Generell informasjon om Korona virusetKorona info i samarbeid med:

Koronavettreglene
Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder. Bla. helsenorge.no, helsedirektoratet.no, fhi.no, imdi.no, udir.no, elevkanalen.no
Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, monika@norgesfrivilligsentraler.no 2020 © Time frivilligsentral