Åpningstider og kontakt

Åpningstider
Våre lokaler har ope kvar dag 8.00-15.00. Me har gode smitteverntiltak, men me kan måtte stenga for ein periode om smittesituasjonenen endrar seg. Det vil då vera oppslag på døra. Fleire av aktivitetane er sett på vent pga. korona, men me har alltid tid til ein drøs!

Kafeen har desse tilboda:

8.00-09.30 Frokost og ein "drøs"

11-13.30: Middagservering, komle kvar torsdag!

Det er og høve til å kjøpe middag med heim.

Kontaktinformasjon
Anita Morales Stokdal, Frivilligkoordinator
Tlf: 90477858
E-post: frivilligsentralen@time.kommune.no

Postadresse: Pb 38, 4349 Bryne
Besøksadresse: Røyrvika 10, 4340 Bryne (Sivdamsenteret)

Her finner du våre lokaler
Lokalene til frivilligsentralen finner du på Sivdamsenteret på Bryne. Inngang via hovedinngangen og gjennom kafeen til høgre


2023 © Time frivilligsentral